Kök Hücreyle Tedavi

Kök Hücreyle Tedavi

Kök Hücreyle Tedavi

 

Tıp uzmanlarının son yıllarda bulduğu ve hala üzerinde çalıştıkları diğer bir yöntemde kök hücre tedavisi.  İnsan bedenini oluşturan yapıların ve organların köken aldığı ana hücrelere kök hücre denir. Bir başka deyişle anne karnında ki bebeği oluşturan hücreler kök hücrelerdir. Ancak buradaki kök hücrelere embriyonik kök hücre denir. Embriyonik kök hücre kullanımı pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasaktır.

Bir bebek tam olarak şekillendikten sonra ise kök hücreleri artık başka bir görevi üstlenir. O da tamir etme ve oluşmuş sistemi ayakta tutma görevidir. Tamir etme görevi olan kök hücreler bedenimizde kırık, kesi, yanık ya da bir sorun olduğu zaman bunu gideren hücrelerdir. Artık bir insan bedenine dönüşmüş yapıdaki bu hücrelere de erişkin ( matür) kök denir. Şu anda tedavi için kullandığımız hücreler bunlardır. Yaygın olarak kök hücre olarak bilinse de mezenkimal hücreler olarak da adlandırılıyor.
Erişikin kök hücrelerin en değerlisi göbek kordonunda bulunur. Bebeğin doğmasından sonra kordonun kesilmesinden itibaren ilk 30 dakika içerisinde göbek kordonu kanı bol miktarda kök hücre içerir. Bunlar genç hücrelerdir. Çocuklarda bulunan bu genç hücreler sayesinde çocuk yaralandığı zaman hemen iyileşir. Halbuki ileri yaşlarda kök hücreler hem yaşlandığı hem de sayıca azaldığı için iyileşmeler çok gecikir. Her doku da az çok kök hücre bulunur. O dokudaki oluşan hasarı kendi kök hücresi tamir edecektir.
Antiaging yani yaşlanmaya karşı çıkarılan pek çok ilaç ya da besin desteği var. Ancak bunlardan hiçbirisi yaşlanma sürecini önemli bir farkla yavaşlatabilmiş değil. Kök hücre bu açıdan çok önemli avantajlar sunuyor. İnsanoğlu tarih boyunca gençleşme peşinde olmuştur. Büyük İskender’in bile Hindistan seferinde böyle bir iksiri aradığı söylenir. İlginç olan bu sır uzaklarda değil kendi bedenimizde ve üstelik hiç önemsemediğimiz hatta düşmen olarak gördüğümüz yağ dokusu içinde. Yağ dokusu bol miktarda bulunan kök hücre saklıyor.

admin

RELATED ARTICLES

Kalça, popo ve estetik çizgiler

Kalça, popo ve estetik çizgiler

“Vücudun uyumu için tek başına

READ MORE