Opr. Dr. Orhan Erbaş

Opr. Dr. Orhan Erbaş

Opr. Dr. Orhan Erbaş

İhtisasını o dönemde Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin Türkiye’de en yoğun yapıldığı kliniklerden, Ankara SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Oldukça yüksek vaka sayısı ve çeşitliliği bugünkü cerrahi tecrübelerinin temelini oluşturdu.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde mecburi hizmetini tamamladı.
325. dönem birincisi olarak, yedek subaylığımı GATA Ankara Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi kliniğinde yaptı.Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümü sorumlu hekimliği yaptı.
Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi , S.B Yenimahalle Devlet Hastanelerinde Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümlerinde operatör doktor olarak görev yaptı.
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği üyesidir.
Katıldığı Kurslar:
2004 – Maksillofasial Cerrahi kursu,Ankara.
2004 – Multidisipliner yara bakımı toplantısı, Mersin
2004 – Tıpta Araştırma Tipleri, Etik kurullar ve Eser Oluşturma Sempozyumu,Ankara
2005 – Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi Kış Semozyumu, Ilgaz
2005 – Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Paneli- Ankara
2006 – Maksillofasial cerrahide son gelişmeler, İstanbul
2006 -Onkoplastik meme cerrahisi kursu, Ankara.
2006 – Estetik meme cerrahisi kursu,İstanbul
2007 -LASER kurs programı, Eskişehir
2009 -Maksillofasial Cerrahi Kursu, Ankara
2009 -Yanık bakımı ve tedavisi Kursu, Ankara
2010 -FUE tekniği ile saç ve kaş ekimi kursu, Trabzon
2010 -Osteointegrated implant ve epitez kursu, Trabzon
2011 -Vücut şekillendirmede güncel yaklaşımlar, Bursa
2011 -Plastic Surgery Special Joint Meetig (co sponsored by Mayo clinic), Konya
2011 -Animal use for testig, Ankara
2011 -Genital bölge estetik cerrahi uygulamaları, İstanbul
2013-Kesisiz Yüz kaldırma teknikleri-ANKARA
Kongreler:
2003- 25.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ,Samsun
“Subkutan pediküllü rhomboid flebin rat inguinal derisindeki gerginliğin giderilmesindeki etkinliği ve fleple sağlanan uzama oranının araştırılması”,
“Multipl subkutan pediküllü rhomboid fleplerin rat inguinal derisindeki gerginliğin giderilmesindeki etkinliği ve fleple sağlanan uzama oranının araştırılması”, posterleri ile.
2004- 26.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ,Ankara
“Subkutan pediküllü rhomboid flep ve Z plasti ile elde edilen uzatma değerlerinin karşılaştırılması”,posteri ile.
2005- 27 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi ,Konya
“Dwarfizm olgusunda redüksiyon mammoplasti”
“Turner sendromlu bir olgu:Yele boyun deformitesinin beşli fleple düzeltilmesi” posterleri ile.
2005- Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği 3. kongresi, Ankara
2006-28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
“Kruris yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonunda tedavi yönteminin seçimi “sözel sunumu ile’
2006 10.Estetik, Plastik Cerrahi Derneği Kongresi, İstanbul
2009 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi,Eskişehir
2010.32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi,Trabzon
(Blefaroplasti, yağ enjeksiyonları,erken meme rekostrüksiyonunda allojenik greft kullanımı,meme büyütmede preoperatif planlama, sentinal lenf nodu disseksiyonları deneyim aktarımları)
2013- 17. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Kongresi – İSTANBUL
2014-Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 18. Ulusal Kongresi-İSATNBUL

Adres: Akay Caddesi Büklüm Sokak No:4

Yayınlar:

-Rate of elongation provided by multiple subcutaneous pedicle rhomboid flaps – Experimental study in the rat inguinal skin , Ertaş,N.M.,Küçükçelebi,A., Bozdoğan,N., Erbaş,O.,Çelebioğlu,S.Burns,30;467-470,2004
-The use of subcutaneous pedicle rhomboid flap in the treatment of postburn scar contractures, Ertaş,N.M.,Bozdoğan,N.,Erbaş,O.,Üsçetin,İ.,Küçükçelebi,A.,Çelebioğlu,S.,Annals Of Plastic Surgery, 52:3 235-239,2004
-Comparison of elongation provided by subcutaneous pedicle rhomboid flap and Z-plasty in rat inguinal skin , Ertaş,N.M.,Küçükçelebi,A.,Erbaş,O.,Bozdoğan,N.,Çelebioğlu,S.,Plast.Reconstr.Surg.117: 486-490,2006
– Subkutan pediküllü rhomboid flep ile elde edilen uzama oranı: Rat inguinal derisinde deneysel çalışma.Ertaş,N.M.,Erbaş,O.,Küçükçelebi,A.,Çelebioğlu,S., Türkiye Klinikleri J Med Sci, 25:6 806-809,2005.
– Subkondiler mandibula kırıklarında açık redüksiyon ve eriyebilir plak- vida ile tedavi,Çelebioğlu,S.,Erbaş,O., Şahin,Ü.,Civelek,B., Demirbağ,E.,Selçuk,T.,Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg, 14:3 159-163,2006
-Yanık tedavisinde yara örtüsü seçenekleri,Civelek,B.,Çelebioğlu,S.,Erbaş,O., Yavuz ,E., Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg,15:2,2007
-Turner sendromlu bir olgu: Yele (Perde) boyun deformitesinin beşli fleple düzeltilmesi,Yüce,S.,Öktem,F.,Erbaş,O.,Velidedeoğlu,V.H.,Çelebioğlu,S., Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg,2010
-Extraordinary penil trauma in children: dog bite case 10.5505/sakaryamj.2012.74755 İbrahim Keleş, Cavit Ceylan, Orhan Erbaş

admin

RELATED ARTICLES

Op.Dr.Ergin Işık

Op.Dr.Ergin Işık

1984 Ankara doğumlu DR. Ergin

READ MORE