Meme, Meme Estetiği

Meme, Meme Estetiği

Meme, Meme Estetiği

Francesco Hayez’ in Venus tablosu soldaki orjinal resim sağdaki ise bilgisayar ile Venus üzerinde estetik işlemler yapılmış formu. Francesco’ya sonsuz saygılarımızla…

e1

Kadın göğüsleri, insanlık tarihi boyunca üzerinde farklı anlamlar yüklenmiş belkide tek organımız. Vücudumuzun en simetrik yapısına sahip ve emzirme gibi bir fonksiyonu olan göğüsler nasıl olduda günümüzde en önemli cinsel çekiciliğin silahlarından biri haline dönüştü. Kadınlar arasında en fazla estetik ameliyatların tercih edildiği organımız oldu. Bu bölümde bunların cevapları, memenin anatomisi, fonksiyonları, meme estetiği ve ideal meme ölçüleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.
Araştırmalara göre dünya canlılarında meme bezlerinin ortaya çıkışı yaklaşık 150 milyon yıl önce gerçekleşmiş. Memeler küçük ya da büyük, bir çift ya da çok sayıda… Evrimsel süreçte memelilerde memelerin sayı ve vücutta yerleşimi değişmiştir. Örneğin inek, at, balina gibi hayvanlarda meme bezleri karın alt kısmında kasık bölgesinde ve 2 den fazla, maymunlarda insanlardaki gibi göğüste ve 2 adet bulunmaktadır.
Göğüsler memeli canlılar arasında dişilerin en belirleyici ancak ayırt edici olmayan anatomik özelliklerinden birisidir. Çünkü erkek ve dişide anatomik olarak meme dokusu ve süt bezlerinin sayısı aynı yapıya sahiptir. Aralarındaki tek farklılık, dişilerdeki göğüslerin çok daha farklı bir fizyolojiye sahip olmasıdır. Kadın memesinin diğer memeli hayvanlardan daha büyük olmasının nedeni de, kadının iki ayak üzerinde durması. Çünkü yatay değil dikey duran memeleri taşıyan doku kütlesi, doğal olarak daha büyük olmak zorundadır. Kadın memelerinin erkeğe oranla daha büyük, daha yuvarlak ve hafifçe yukarıya doğru dikleşen bir yapı oluşturduklarını görmekteyiz. Meme uçları da daha büyük ve daha etli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bir organ olmaktan çok memeler aslında cinsel kimliğin bir işaretidir. Meme sayesinde, kişinin kendisini bir cinsle özdeşleştirdiğini biliyoruz.
Memeler cinsel çekiciliğinin yanı sıra, olağanüstü biyolojik değere sahip sütün üretilmesini sağlamaktadır. İnsan dahil, yeryüzündeki tüm memeli hayvanlar, yeni doğan yavrularını bu sütle besliyorlar. Diğer canlılara göre evrimsel açıdan daha üst bir sınıfta olan memeliler için bu süt olağan üstü bir avantaj. Çünkü memeli olmayan diğer hayvanlar yavrularının besin ihtiyacını karşılamak için, her gün belli bir miktarda besin maddesini ya toplamak ya da avlamak zorundalar. Memelilerde ise, annenin her zamanki sıradan beslenme ritminin biraz üstünde beslenmesi, organizmasındaki suyun, proteinlerin ve mineral tuzların süte dönüşmesi için yeterli oluyor. Kıtlık ve yetersiz beslenme durumunda ise, anne süt sorununu kendi yağ rezervlerini kullanarak çözümleyebiliyor.
Meme ucu ve bunun çevresindeki koyu renkli dairesel alan cazibeyi ve cinselliği de çağrıştırmaktadır. Vücudun arka kısmında kalça örneğinde olduğu gibi vücudun ön kısmında göğüsler dışında belirgin bir hat oluşturan başka bir bölge bulunmamaktadır. Bu nedenle göğüsler doğrudan bakışları üzerine çekmektedir. Ayrıca omuz ve kalça arasındaki vücut konturlarını yumuşatarak estetik geçişi sağlamakta vücudun estetik görünümüne katkıda bulunmaktadır.
İnsanoğlunun başlangıcından bu yana memelerin tasfir edildiğini görmekteyiz. Tarih ve insanın sosyal süreci bu tasfisleride değiştirmiştir. Tarih öncesinde atalarımız dişiliği büyük göğüslerle betimlemişlerdir. Bu tarih öncesi idoller, bereket tanrıçaları, ana tanrıçalar ve emziren tanrıçalar biçiminde heykelleştirilmişti. Örneğin aşağıdaki resimdeki milattan önce 24-22 bin yıllarda yapılmış 11.1 cm boyutlarında Willendorf’un Venüs heykeli görülmektedir. Bu dönemde doğurganlığı ve kadın kimliğini belirtmek için göğüsler, kalçalar ve genital bölge ne kadar belirgin ve abartılı tasfir edilmiştir.

e2

Antik Yunan ve Roma’da insan vücudu tasvir edildiğinde, meme, genellikle kadının en ayırt edici özelliğiydi. Girit kültüründe, çıplak göğüslü kadın freskleri, bu toplumda kadının güç ve prestij sahibi olduğunun bir kanıtıydı. Altaki resimde ise Antik Yunan döneminde Yapılmış Milo nun Venüs heykeli. İdeal bir kadın estetik ölçüleri görülmekte.

e4

Meme, insandan başka hiçbir memelide erotik bir fonksiyona sahip değildir. Aslında tüm toplumlarda bu görevi üstlendiği söylenemez. Örneğin, Afrika’nın bazı bölgelerinde kadın memesi böyle bir değere sahip değil. Özellikle Rönesans’tan itibaren memenin erotik bir işlev kazanması nasıl oldu? Ünlü İngiliz antropolog Desmond Morris’e göre “insan cinsi arasındaki sosyal ilişkiler yüz yüze temas biçiminde gelişti. İnsanlar konuşurken karşı cinsin gözlerine, yüzüne ve göğüslerine bakmak zorunda kalıyorlardı”. Buda erotik meme kavramını oluşturdu.
Günümüz “meme takıntılı” toplumunda ise, kadın göğsü sonsuz ticari olanaklara sahip. Modern toplumda meme ürünleri ve hizmetleri, sutyenler ve korseler, göğüs kremleri ve egzersiz dersleri, ameliyatla büyütme ya da küçültme, devasa bir uluslararası endüstri oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda arabalar ve içeceklerle resmi çekildiğinde, bu ürünlerin satışlarını da artırıyorlar.
Kadınların bir kısmı memelerinin küçük olmasından yakınırken bir diğer kısmı büyüklüğünden, bir kısmı asimetrisinden bazıları ise memelerinin sarkık olması nedeniyle mutsuz bir ruh hali içerisindeler. Bu bağlamda kadın yaşamında mutluluk, özgüven ve dolayısı ile başarı gibi temel konularda meme görünümlerinin bu kadar belirleyici olmasını ve ruhsal durumlarını bu kadar etkilemesini nasıl açıklayabiliriz? Bir çuvaldız da kendimize belkide bizlerinde bunda payı çok büyük.

 

admin

RELATED ARTICLES

Kaş Ekimi

Kaş Ekimi

Kaş ekimi operasyonu yaklaşık 2-3

READ MORE